Bestyrelsens opgave er at følge de daglige aktiviteter og økonomien i hallen.

Bestyrelsen består af 7 til 11 personer. Alle der har fast bopæl i 6940 Lem St. kan vælges til bestyrelsen.

Der afholdes normalt et bestyrelsesmøde hveranden måned, hvor bestyrelsesmedlemmerne og halbestyreren deltager.

Dagsordenen for bestyrelsesmøderne indeholder normalt aktuelle emner, opfølgning af tidligere møder og økonomien.

Lem-hallen er selvejende institution. En selvejende institution er et foretagende, som har et selvstændigt virke, og der er rettigheder og forpligtelser på samme måde som enhver anden virksomhed. Økonomien i en selvejende institution skal hvile i sig selv og eventuel overskud tilfalder Lem-hallen og kan anvendes til bl.a. vedligehold og nyanskaffelser.

Medlemmerne af bestyrelsen – 
FormandBrian Christensen05217@coop.dk29363275
NæstformandKarina Vad Mastrup Hansennissengaard@hotmail.com20232775
MedlemAnna Kirk Nørgaardaknmail@icloud.com40726033
MedlemFrederik Osmundsenfrederik-o@hotmail.com
MedlemLars Schmidtlarsschmidt1@hotmail.com25564169
MedlemChristina Tang Melhedegaardstinnetang@gmail.com28736305