Bestyrelsen.

Bestyrelsen opgave er at følge de daglige aktiviteter og økonomi i hallen. Bestyrelsen består af 7 til 11 personer. Alle der har fast bopæl i 6940 Lem St. kan vælges til bestyrelsen. Der afholdes normalt et bestyrelses en gang om måneden hvor bestyrelsen medlemmer og hal inspektøren deltager, dagorden for bestyrelse møder indeholder normalt aktuelle emner og økonomi opfølgning.

Lem hallen er selvejende institution. En selvejende institution er et foretagende der har et selvstændig virke, og den har rettigheder og forpligtelser på samme måde som en anden virksomhed. Økonomien i en selvejende institution skal hvile i sig selv og eventuel overskud tilfalder Lem Hallen og kan anvendes til vedligeholdelse og nyanskaffelser.