Historien om Lem-hallen

Siden slutningen af tresserne havde der i Lem været et ønske om at skabe et samlingssted til byens unge og ældre. En hal til idræt og andre kulturelle formål var derfor ofte oppe at vende i byens forskellige foreninger, skolen og blandt erhvervsdrivende, som alle kunne se en idrætshal som et samlingspunkt for byen og dens muligheder for udvikling.

I februar 1985 blev der på foranledning af byrådet nedsat et haludvalg bestående af repræsentanter fra borger- og håndværkerforeningen, billardklubben, boldklubben, judoklubben og skolen.

3 mdr. efter købte kommunen grunden til hallen, og den 13. juni var der stiftende generalforsamling.

Et halprojekt blev præsenteret. I løbet af sommeren blev der indledt en husstandsindsamling, og i oktober samme år afsatte byrådet 5 mill. til Lem-hallen. Desværre kunne det første projekt ikke gennemføres og i løbet af 86 blev så et andet projekt bragt på banen.

I december 86 godkendte byrådet projektet, og det blev besluttet, at der skulle holdes licitation. Husstandsindsamlingen og tilsagn fra erhvervslivet og fonde havde givet 1 mill. kr. til projektet, så finansieringen var på plads.

Licitationen blev afholdt d. 2. marts 1987. Lokale håndværksfirmaer var godt repræsenteret, og deres støtte var medvirkende til, at projektet kunne igangsættes. Byggeriet startede i april og forløb planmæssigt og hurtigt hen over sommeren. Den 29. september blev hallen taget i brug af byens unge.

Den officielle indvielsesreception med deltagelse af byrådsmedlemmer, sponsorer og andre inviterede blev afviklet d. 5. november.

Den 7. nov. var der stor indvielsesfest med en flot opbakning fra byens borgere. Nu skulle det rigtig fejres at Lem endelig havde fået den længe ønskede idrætshal.

Vi har indscannet nogle avisartikler – og dem kan du hente her.

Siden er tilbygningerne med multihallen og fitnesscenter kommet til. Og atter ved hjælp af indsamling fra lokalsamfundet og fonde.

De senere år har vi gjort tiltag i hallen i forbindelse med ønsket om en grønnere profil. Tiltag, der bl.a. har bevirket en udskiftning af alle lamper, og der er blevet indsat nyt varmeanlæg og udsugningsanlæg. Endvidere arbejdes i solcelleanlæg på taget.